Kart over E6 langs Mjøsa ved Brumunddal med avkjøring til nes, Helgøya og Mjøsa Feriepark

Directions

Caution!

Because of roadworks at the E6 road your map or GPS might not give you the right directions. But with the following description it should be a piece of cake to get here:

Stay on E6 towards Brumunddal (from south and north) - Take exit nr 72, by the "Brumunddal" sign close to the tall building "Mjøstårnet" (you can see it from the road).

At the roundabout at the east side of the E6 road - Follow the signs north towards Nes and Helgøya.

At the next roundabout - follow the sign towards Nes and Helgøya to the left, the road continues on to a bridge over E6 then on to antother bridge over Mjøsa.

After the bridge over Mjøsa you can se Topcamp Mjøsa Feriepark at the right side of the road.  When the road splits, hold to the right and follow the road for 50 meters. Welcome!

Karte der E6 entlang Mjøsa bei Brumunddal mit Abzweigung nach Nes, Helgøya und Mjøsa Ferienpark

NB! Pga utvikling av E6 stemmer ikke nødvendigvis hverken kart, GPS eller Googlemap helt med terrenget for øyeblikket - og skiltmyndighetene har dessverre heller ikke vært overdrevent hjelpsomme. Men med riktig beskrivelse, er det ikke vanskelig å finne frem: Kjør E6 mot Brumunddal (gjelder både fra syd og nord) - ta avkjøring nr 72, skilt til Brumunddal, like ved Mjøstårnet (synes fra veien) 
I rundkjøring på østsiden av E6 (altså motsatt av ikke sjøsiden) - følg skilt nordover mot Nes og Helgøya. I neste rundkjøring - følg skilt mot Nes og Helgøya til venstre, veien går så på bro over E6 og deretter bro over Mjøsa. Etter bro over Mjøsa synes Mjøsa Feriepark på høyre side. Når veien deler seg, hold til høyre, følg Bureiservegen i ca 50 meter før vår avkjøring på høyre side.