Vannstand

I enkelte perioder tidlig på våren kan Tyrifjorden være utsatt for flom. Her oppdaterer vi derfor deg med vannstanden for Tyrifjorden med live tall fra NVE.

Normal vannstand i Tyrifjorden er 63.0000 moh.

Plot vannstand Tyrifjorden