Aktiviteter i oslo

Oslo har et rikt aktivitetstilbud for barn, ungdom, voksne og familier. Du kan alltid finne noe morsomt eller spennende å gjøre !

I Oslo kan du være aktiv i byen, i marka eller ved fjorden, inne eller ute, langsomt eller hurtig - alt ettersom hva du ønsker. Visit Oslo har en stor samling av gode forslag.