Bygninger på tunet på Ål Bygdamuseum. Foto

Ål Bygdamuseum: En tidsmaskin til klasserommet for 100 år siden

 

Gjett hva elevene husker best: Å lese eller foreleses om historie, eller å oppleve historien og være en del av den?

Ål Bygdamuseum er en tidsmaskin, hvor elevene ikke bare får se på gamle hus, men også kle seg ut og oppleve en skoletime slik den var for hundre år siden. Museet tar begrepet "levende historieformidling" på alvor. Gamle hus blir raskt levende når de fylles med energiske barn i busseruller og skaut. Elevene får oppleve noe de ellers kun får sett på TV eller i historiebøkene. Av erfaring er dette en opplevelse elevene er svært entusiastiske og positive til.

Ny kunnskap i gamle omgivelser

Leirskoleelever i klasserom fra 100 år siden på Ål Bygdamuseum. Foto

Museet består av 32 gamle hus på et fredet gårdstun fra 1600-tallet. Det er stolpehus, loft, låve, fjøs, smie, badstue, skolestue, stølsbuer, våningshus og mer. Det er en stor samling av gjenstander på museet, spesielt den fantastiske rosemalingen.

Ål Bygdamuseum er en del av Hallingdal museum, som igjen er en del av Buskerudmuseet.

Museet har avdelinger i Ål, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Hol og Dagali. Til sammen er det 133 antikvariske bygninger og rundt 40 000 gjenstander fra distriktet; bruksgjenstander, kunst, tekstiler, klær, og arkivmateriale som avspeiler historien fra middelalderen fram til 1900-tallet. Bygningene kommer fra store deler av Hallingdal, og forteller om bondekultur og næringsliv opp gjennom tidene.

Foto forsidebilde: Hallingdal Museum