Belegg 2021

Beleggssøyler

Diagrammet viser beleggstall for camping (øverst) og hytter /nederst). Gul markør er nivå 2020 og rød markør er nivå 2019.