Barn som lager mat ved bål. Foto

Bespisning - Hallingdal Leirskole

 

Hensyn til mat og allergier

Elever som er allergiske skal skrives opp på «diettliste» og leveres minimum 14 dager før ankomst til vertskap. Dette gjelder også for elever med spesielle dietter ved eventuelt religion. Leirskolen tar hensyn til diettmat og religionsbetinget mat ved matlaging.
Det er viktig for oss at elevene har et eierskap til sin diett/allergi. Vi er avhengig av at elevene må spørre oss som jobber på leirskolen, dersom de skulle være usikre.