Topcamps betingelser og vilkår for bestilling

Topcamp AS er ansvarlig for utleien
Org. Nr.: 996 873 307
Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Vennligst notér at Topcamp Hallingdal AS (999025935), Topcamp Bogstad AS (993466344), Topcamp Mjøsa AS (917962928), Topcamp Sjøsanden AS (924427973), Topcamp Onsakervika AS (923557741), Topcamp Mosjøen AS (963671539), Topcamp Havblikk (979340427), Topcamp Rustberg (927718472) og Topcamp Bie ( 930318558) inngår i samme konsern.

Generelt
For å bo på våre destinasjoner må du som gjest være fylt 18 år om du ikke bor sammen med dine foresatte. Losji som bestilles er ment for fritids- eller forretningsreisende. Permanent opphold på våre destinasjoner er ikke tillatt. Vi forbeholder oss retten til å avvise deg fra destinasjonen hvis kravene ovenfor ikke er oppfylt. Da mister du retten til refusjon.
 
Når er reservasjonen bindende?
En bindende avtale er inngått direkte ved din bestilling, uansett i hvilken kanal bookingen gjort.
 
Booking-avgift
Det betales ikke bestillingsgebyr når bestilling gjøres online via vår hjemmeside www.topcamp.no med tilhørende sider. Ved forhåndsbestilling via e-post, telefon eller i resepsjonen betales en bookingsavgift på kr. 100 om ingenting annet er avtalt.
 
Inn/utsjekk
Hytter (evt leilighet) disponeres fra kl.15.00 ankomstdagen til kl. 11.00 avreisedagen. Rengjøring ved avreise, sengetøy og håndklær inngår i leieprisen.
Camping plass disponeres fra kl. 13.00 ankomstdagen til kl. 12:.00 avreisedagen. Plassen skal forlates slik den var ved ankomst.
 
Hva om jeg ønsker å endre eller avbestille?
FLEX: Om du ved bestilling har valgt prisalternativet FLEX, har du mulighet å endre din booking fram til kl.15.00 dagen før ankomst. Du har videre rett til å avbestille din booking fram til kl. 15.00 dagen før ankomst og få refundert hele bookingsbeløpet med fradrag for administrasjonsavgift på kr. 100, samt eventuell kostnad for bookingsavgift. En bekreftelse på att din reservasjon er endret eller avbestilt sendes til den e-postadresse som ble oppgitt ved reservasjonen.
Avbestilling skal skje via e-post direkte til plassen, deretter vil vi sende deg en avbestillings-bekreftelse.
BEST: Om du ved bestilling har valgt prisalternativet BEST, har du ingen mulighet til å endre bestillingen i etterkant. Ved avbestilling av BEST, gis ingen refusjon. I tilfelle avbestilling skjer før full betaling er mottatt av oss, er du forpliktet til å betale det resterende beløpet til oss i henhold til din bekreftelse.

Betaling
Betale med
kort(VISA/ Mastercard):Du kan betale hele beløpet direkte ved bestilling eller velge å dele betalingen med minimum 100 kr per måned.
Deler du betalingen betales påløpte renter fra Nets, se gjeldende vilkår på https://www.afterpay.no/nb/vilkar
Faktura: Du kan velge faktura som betalingsmiddel ved reservasjon. Fakturering og oppfølging av disse skjer helt og holdent via vår partner AfterPay. Betingelser for denne tjenesten finnes her: https://www.afterpay.no/nb/vilkar

Hva skjer om jeg ikke betaler?
Dersom du ikke betaler din reservasjon i tide, vil en påminnelse bli sendt til din oppgitte e-postadresse. Dersom full betaling ikke er oss i hende senest på forfallsdato som er angitt på purringen, vil bestillingen automatisk kanselleres. 
 
Hva gjelder om jeg vil avbryte min leie?
Om leieperioden er startet og du av noen anledning må avbryte denne, tilbakebetales leien ikke.
 
Hvilke rettigheter har jeg?
Om vi ikke tilgjengeliggjør hytten/campingtomten i lovet forfatning og samtidig ikke kan tilby et godt alternativ har du rett til å si opp leieavtalen. I slike tilfelles tilbakebetales hele leiekostnaden. uavkortet. Du kan alternativt påberope deg en kompensasjon i leieprisen. Om du oppdager feil eller mangler ved utleieobjektet, skal slike så raskt som mulig bringes til vår oppmerksomhet. Feil som oppdages skal omgående informeres til oss slik at vi får en mulighet til å rette disse.
 
Hvilke forpliktelser har jeg?
Du er ansvarlig for hytten/campingtomten under ditt besøk. Du skal behandle leieobjektet på en hensynsfull måte, samt følge plassens ordensregler og anvisninger. Du er selv ansvarlig for eventuelle skader på hytten/campingtomten. Du skal ikke la flere personer enn hva som er angitt i reservasjonen overnatte i hytten/campingtomten. Du er ansvarlig for at nøkler og adgangskort leveres ved avreise, om ikke vil vi belaste deg for eventuelt bytte av lås. Om ikke hytten forlates i rydding stand, vil vi belaste deg for ekstra renhold.
 
Kan avtalen utløpe?
Avtalen opphører umiddelbart om:
• Du eller noen i ditt selskap opptrer forstyrrende
• Du eller noen i ditt selskap begår hærverk.
• Hytten/campingtomten benyttes til annet enn ment formål
Om avtalen utløper pga noen av ovenstående årsaker, må du og ditt selskap forlate hytten/campingtomten og du har da ingen rett til kompensasjon.
 
Hva skjer hvis vi ikke er enige?
Henvend deg til oss ved eventuelle klager eller uklarheter. Tenk på at din rett reduseres om du venter med å henvende deg til oss. Om vi ikke blir enige kan du deretter henvende deg til Konfliktrådet eller Forliksrådet i kommunen og eventuelt Forbrukerrådet.
 
Force majeure
Verken du eller Topcamp er ansvarlig for eventuelle mangler ved oppfyllelsen av avtalen dersom det skyldes noen av unntaksgrunnene angitt nedenfor. Begrunnelsen for fritak etter denne paragrafen gjelder krig, naturkatastrofer, flom, interessekonflikt i arbeidsmarkedet, langvarige avbrudd i vann- eller energiforsyning, brann eller andre lignende større hendelser, som verken du eller vi har vært i stand til å forutse eller påvirke.
 
Lagring av personopplysninger
I samband med booking godkjenner du vår integritetspolicy. Les mer om den på vår webside: https://topcamp.no/nb/personvern-og-sikkerhetsvilkar