Historie og helleristninger på Ekeberg

Oslos historie startet på Ekeberg. Det er funnet spor av bosetting så langt tilbake som til 8400 f.Kr. Ved Ekeberg hovedgård er det avdekket rundt 3000 år gamle hustufter. I nærheten finnes helleristninger fra 6000 år tilbake i tid, og gravhauger fra bronsealder og yngre jernalder. Lokalhistorien sier at Ekebergsletta faktisk ble foreslått ivaretatt som friområde allerede i 1580.

Den aller eldste bosettingen som det er funnet spor av i Oslo-området, tidsberegnet til ca 8400 f.kr, lå faktisk rett nedenfor Ekeberg Camping Oslo. Hvorfor oldtidsfolka slo seg ned så langt oppe i åsen? De gjorde ikke det - men under den siste istiden presset de store ismassene landet ned. Da isen forsvant gradvis, begynte landet å heve seg. Derfor finnes de eldste bosettingene i høyereliggende deler av landskapet.

I Ekebergskråninga sørøst for Sjømannsskolen, ble det oppdaga et helleristningsfelt i 1915. Det viste seg å være fem til seks tusen år gamle steinalderristninger. Det dreier seg om Oslofeltets eldste fortidsminne og eneste registrerte forekomst av veideristninger.