Jakt

Ringsaker har store, gode terreng for deg som liker jakt og fiske, natur- og friluftsliv.

Her finnes utmark med et rikt mangfold av arter som kan gi gode opplevelser året rundt, med og uten gevær eller fotoapparat. Alle kan løse kort for småviltjakt og fiske.