Stor leirskolegruppe med mange elever på fjellet ved varde

Kompetansemål, fag og aktiviteter ved Hallingdal Leirskole

Hallingdal Leirskole vil skape ekte og gode opplevelser for elevene gjennom aktiviteter som bidrar til læring, samarbeid, mestring og erfaring. Vi et mangfoldig utvalg av pedagogiske og opplevelses -aktiviteter både vår, høst og vinter.