Leirskole på fjelltur. Foto

Kompetansemål, fag og aktiviteter ved Hallingdal Leirskole

Overordnet mål for opplæringen

Hallingdal Leirskole ønsker å bidra med opplevelser for all ungdom, skape ekte og gode opplevelser gjennom våre aktiviteter for læring, mestring og erfaringer i samordning med mål i Kunnskapsløftet og læreplaner. Oppå det hele vil vi gjerne bidra med litt glaskap!

 

Aktiviteter

Aktivitetene vil variere med årstid, men her er noen eksempler på aktiviteter fordelt på sesong:

Bueskyting Hallingdal Leirskole. Foto

VÅR og HØST 

Friluftsliv, bålkurs, orientering med kart og kompass, stangfiske, fisking med garn, ”lag din egen fisk”, diskotek, regler for bålbrenning, førstehjelp, teambuilding, bueskyting, pionering og omvisning på Ål Bygdamuseum der elevene får oppleve å være barn for 100-150 år siden, klatrepark, fjelltur i høgfjellet med innlagt stopp på gamle stølsvoller, historiefortelling (lokalhistorier), ansvar for egen hytte, lekeland, natursti, bærsanking og tilbreding av ulik bålmat.

 

 

Hallingdal Leirskole på tur, vinter. Foto

VINTER

Friluftsliv og skitur(er); kan tilpasses med fjelltur for øvede, mens leirskolens egen skiløype med delvis belysning, enkel adkomst rett utenfor hyttene, flat, udramatisk og ideell for nybegynnere. Vi har også en god skøytebane og akebakke inne på området. Skileik og skiteknikk . Enkle tips for å bevege seg trygt på fjellet, hvordan kle seg etter forholdene, snøskredteori og søkemetoder, kameratredning og førstehjelp, snøhulegraving, bålkurs, kart og kompass, diskotek og lag din egen energibar. Vi kan og tilby ein dag i alpinbakken i samarbeid med Ål skisenter, men det må da leies utstyr viss ikke elevene har det selv. Eller hva med en dag med skiskyting på Liatoppen skisenter.

 

 

Se eksempler på hvordan vi forankrer aktivitetene våre i læreplanen i de ulike fagene HER 

 

 

Evaluering av læringsutbytte

Undervisningen underveis vil inneholde elementer av praktiske oppgaver, tester og uhøytidelige konkurranser. Her settes ingen karakterer, men elevene vil være i dialog med leirskole- instruktørene og få tilbakemeldinger underveis.

Vi vil og ha en muntlig evaluering med eleven ved avreise. Dette både for å bevisstgjøre eleven på egen kunnskapsutvikling og mestring, samtidig som vi vil sette pris på informasjonen og nyttiggjøre den til å videreutvikle og optimalisere vårt leirskole.

Det er også en stor del av et leirskoleopphold at eleven skal utvikle egen selvstendighet og lære å stå på egne ben i en sosial sammenheng med andre medelever. Et leirskoleopphold kan således representere mer enn ordinær undervisning og kan for mange elever fungere som et steg mot å bli et mer modent, samarbeidende og selvstendig menneske.

 

Sosial dimensjon og aktivitetsmuligheter utenfor det pedagogiske opplegget

Det vil legges til rette for elevmedvirkning både i undervisningstid og på fritiden. På Hallingdal Leirskole skal elevene ikke være passive mottakere av informasjon, men utvikle kunnskap ved deltakelse, engasjement og mestring. Elevene vil få anledning til å tilrettelegge for fellesaktiviteter, for felles mestring fremfor konkurranse. Utfordringer skal være på riktig nivå, det skal tilstrebes at mestring oppnås.

Elevene kan velge mellom flere aktiviteter på fritiden, som fotball, volleyball, eventyrgolf, skøytelek, aking, interaktive lekeapparat og fotballvegg, underholdningspåfunn, quiz - hvor de kan være både deltakere, men også arrangører, samt Lekeland, hoppepute.

Praktisk vil felles samlinger bli tilrettelagt i Bergtatt Bistro eller Stallen – mindre gruppearbeid og samlinger vil ha gode arenaer ved spisebord i hyttene.