Leirskoleundervisning i naturen. Foto

Eksempler på hvordan vi forankrer aktivitetene våre i læreplanen

Eksemplene er basert på 7.trinn. 


Kroppsøving

 • Bruke kart, digitale verktøy og tegn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljøet.
 • Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturer for friluftsliv
 • Allemannsretten under ferdsel og opphold i naturen
 • Utforske og gjennomføre leik og spel sammen med andre i ulike bevegelsesaktiviteter
 • Øve på sammensatte bevegelser, aleine og sammen med andre
 • Gjennomføre aktiviteter ut fra egne interesser og forutsetninger i dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter
 • Forstå og praktisere regler for aktivitet og spel og respektere resultata
 • Forstå ulikskaper mellom seg selv og andre og delta i bevegelsesaktiviteter som kan være tilpassa ikke bare egne forutsetninger, men òg andre sine

 

Eksempel på aktiviteter vi kan tilby ved Hallingdal Leirskole og som er med å styrker disse kompetansemålene:

Orientering: I kjent og ukjent terreng. Sentrumsnært og på fjellet.

Fjelltur på høyfjellet: Der vi besøker gamle stølsvoller(setervoller)

Bålkurs: Lære å lage pagodebål og reglar for bålbrenning og tilbreding av mat på bål.

Fisking med stang/garn: Lære å fiske med stang og ikke minst prøve å sløye og tilberede fersk fisk på bål.

Fjelltur på vinterstid: Lære om hvordan en bør kle seg på vinterstid. Enkle smøretips, skiteknikk, snøskredteori, bygge, snøhule

Orientering: I kjent og ukjent terreng. Sentrumsnært og på fjellet.

Ulike turneringer som ettermiddagsaktivitetar: Volleyball, fotball, freesbeegolf må lages til eventuelt kjøpes inn

Ski og skøyteteknikker på vinterstid: Skileik, ulike teknikker, smøretips

Skiskyting på Liatoppen: 2 grupper der den ene begynner med skileik og den andre går til stadion for skiskyting.

Sykling: Både i terreng og langs grusveger.

Teambuildingsoppgaver: Der ein opplever at samarbeid lønner seg at alle må bidra for å lykkes.

Klatreparken: Viktig med tanke på å følgje regeler og prinsipper og vente på tur

 


Mat og helse

 • Bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengde i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser
 • Vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse

 

Eksempel på aktiviteter vi kan tilby ved Hallingdal Leirskole og som er med å styrker disse kompetansemålene:

Tilbereding av mat på bål (ikke pølse og lompe)

Matjakt i naturen: Plukke planter, sopp som vi kan bruke til matlaging

Bærsanking: Dette kan vi bruke til dessert, matlaging

Lag din egen energibar: Her skal elevene vere med å lage sin egen energibar

 


Samfunnsfag

 • Utforske hvordan menneske i fortida livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirka og påverkar demografi, levekår og busettingsmønster
 • Beskrive geografiske hovedtrekk i ulike deler av verden og reflektere over hvordan disse hovedtrekka påverkar menneska som bur der

 

Eksempel på aktiviteter vi kan tilby ved Hallingdal Leirskole og som er med å styrker disse kompetansemålene:

Fjelltur i høgfjellet: Med innlagt stopp på gamle stølsvoller der vi forklarer hvordan ressursene vart nytta i gamledager osv, og vi kommer og inn på områder der vi kan sjå spor etter istida (skuringstriper, udal, osv)

 


Naturfag

 • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • Foreslå tiltak for å bevare det biologiske
 • Utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet

 

Eksempel på aktiviteter vi kan tilby ved Hallingdal Leirskole og som er med å styrker disse kompetansemålene:

Fjelltur i høgfjellet: På denne turen vil vi kunne se mange kjente planter og dyreekrementer, Vi vil å kunne se mye bær og sopp.

Plantejakt i skogen: Her skal elevene leite etter planter og vekster i skogen. Det vil være laga til plansjer med bilder av det de skal finne og det er og selvsagt lov å finne andre spennende vekster, blomster og. Når det er bærtid vil det sjølvsagt være det på planen og.

Dette vil være naturlig å snakke om når vi beveger oss i nærområdet vårt. Her har vi både høyspentlinjer, demninger og kraftverk.

 


Musikk

 • Øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
 • Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaring

 

Eksempel på aktiviteter vi kan tilby ved Hallingdal Leirskole og som er med å styrker disse kompetansemålene:

Lære noen karstykker og stev fra Hallingdal: Her kan elevene få opplæring og prøve seg på karstykker som ble brukt i gamle dager.

Framføring av sang dans osv for de andre elevene: Kveldsaktivitet der en har framføring for andre.

Diskotek på kveldstid