Kongens utsikt

Topptur til Kongens utsikt - med utsikt over hele Hole kommune og "halve kongeriket"

Denne fantastiske turen er et av Ringerikes mest populære utfartssteder. Kongens Utsikt ligger 484 meter over Tyrifjorden og Steinsfjorden, vest for Kleivstua, med en fantastisk utsikt over store deler av Ringerike og Hole. Kong Karl Johan besøkte stedet i 1832, derav navnet kongens Utsikt.

Her finner du detaljer om turen og flere kartmuligheter.

Du kan enten starte ved Sundvolden (ved begynnelsen av Dronningveien) og vandre 1300 meter opp til Kleivstua med stigning hele veien, eller ta bilen til Kleivstua. (Hvis du kjører, husk at det er bomvei opp: avgift kr 25,-)

Fra Kleivstua er veien skiltet hele veien frem. Naturstien går innom interessante biotyper og praktfulle utsiktspunkter. Du vil finne tallrike hellebrudd fra tidligere tider, hvor bryting av den kjente røde ringerikessandsteinen fant sted. Her finnes også minner fra kullbrenningstiden, ved Nes finnes en veldig steinur.

Naturstien har forbindelse med andre turstier på Krokskogen som byr på mangfoldige muligheter for en ivrig vandrer.

Kongens utsikt er et utfartssted i Hole kommune på Ringerike. Det ligger vest for Kleivstua på et fjellplatå ca. 400 meter over Tyrifjorden/Steinsfjorden. Stedet er kjent for sin utsikt over store deler av Hole og Ringerike. Det har fått sitt navn etter kong Karl Johan som besøkte stedet i 1832.

Foto: Erik Unneberg (øverst venstre) og Odd Tore Saugerud (høyre)