Lærere ved Hallingdal Leirskole.Foto

Lærerne ved Hallingdal Leirskole

 

Tom Vegar Magnetun  

Pedagogisk leder/adjunkt med ekstra vekttall i Spes.ped og Natur og miljø.

Jobbet som faglærer i kroppsøving siden 2002, periodisk kombinert med salgsjobber. Tom Vegar her vært pedagogisk leder for leirskolen siden 2017 og har dermed stått for ledelse av flere enn 70 gjennomførte leirskoler hos oss.

Kontaktinfo: tlf 95218291 / tom.vegar.magnetun@aal.kommune.no

 

 

Lærer ved Hallingdal leirskole. Tom Vegar Magnetun. Foto

Elin Blixhavn

Lektor

Mastergrad i Miljø og naturressurser fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap, og enda flere studiepoeng til sammen i Naturforvaltning, Friluftsliv, Natur og kulturveiledning, samt Natur og kulturminneoppsyn, i tillegg til PPU Praktisk pedagogikk. Elin har bl.a erfaring som ambulansearbeider, nasjonalparkforvalter i Trøndelag og som naturvernrådgiver på Svalbard.

 

 

Lærer Hallingdal Leirskole, Elin Blixhavn. Foto

Espen Nørsterud

Lektor

Mastergrad i idrettsvitenskap og friluftsliv, og PPU (Praktisk pedagogisk utdanning) i kroppsøving og leirskoleopphold, rammeavtale 20180 friluftsliv. Han har brattkort, båtførerkort, våtkort, alpint/telemark in- struktør kurs 1, jegerprøve og avansert dykkersertifikat.

 

 

Lærer Hallingdal Leirskole, Espen Nørsterud. Foto

Kolbjørn Aas

Adjunkt m/ opprykk

Adjunkt med opprykk siden 2000. Kolbjørn har også erfaring som vandrende hyttevakt for DNT, budør (altså mannlig budeie), vaktmestrass og badevakt for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

lærer Hallingdal Leirskole, Kolbjørn Aas. Foto