Lillebanken Vannlekepark

På en av Furulundens flotte sandstrender, Lillebanken, finnes en bade- og lekepark. Mellom stolper plassert i en stor halvsirkel, delvis på land og delvis i vann, er det festet ulike typer lekeplassutstyr. På motsatt side er en, også halvsirkelformet, baderampe som starter på land og ender i vann.

På land finnes sittekanter av betong, samt dusj og lekeapparater på stranda. Lillebanken lekepark er også spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede brukere.