Marsøra turområde ved Vefsna-elvens utløp

Marsøra turområde

Marsøra er et populært og tilrettelagt turområde ved utløpet av Vefsna. Tur til og i området skal passe for alle aldersgrupper. Det er turvei fra Mosjøen sentrum, som nå skal være farbar for sykkel, barnevogn og rullestolbrukere

Marsøra er et bynært turmål som ligger vest for Vefsna i Øyøra nærturområde . Der er satt opp gapahuk, grill, bord og benker. I området finnes også rester fra den tiden da det var båtbyggeri og senere tømmerlenser i Marsøra.
Rusle bortover den fredelige Parkveien til Elveparken og kryss Vefsna på den gamle Øybrua, som ble stengt for biltrafikk da det kom ny bru. På den andre siden, Øya, følger man elvebredden nedstøms mot Øyfjellet. Det er satt ut benker underveis, der man kan ta pause og nye utsikten over mot Mosjøen. Veien stenges på kort varsel vintertid, da området kan være rasutsatt. 

Nærmere beskrivelse av tur og kart, finnes på Turkart Helgeland 

Flösserüberbleibsel in Marsøra, Mosjøen.
Waldhütte, Grill und Lagerfeuer in Marsøra bei Mosjøen