Middelalderparken

Middelalderparken er et parkområde i Bydel Gamle Oslo. Her lå middelalderens Oslo, og flere ruiner fra perioden er bevart. Parken ligger sør for Bispegata og øst for Sørenggata, ned mot havna.

Middelalderparken ligger en fin halvtimes spasertur fra Ekeberg Camping. Den ble anlagt i 1999 og åpnet i 2000. Hensikten var å gi bedre tilgang til, og en mer verdig ramme omkring, ruiner fra middelalderen. Sammen med Minneparken og Oslo Ladegård utgjør parken Nordens største sammenhengende bevarte ruinområde. Ruinene man kan se i parken er fra Clemenskirken, Mariakirken og Kongsgården. I vest ligger vannspeilet. Dette markerer Alnaelvas opprinnelige utløp. Ned mot dette er deler av strandlinja fra høymiddelalderen rekonstruert.