Sesongplass - retningslinjer for utnytelse

Nye forskrifter med økte krav om avstand på minimum 4 meter mellom campingenheter trådte i kraft i mars 2022. Det nye kravet har ikke tilbakevirkende kraft på tidligere etablerte plasser, der avstandskravet fortsatt er 3 meter, men det er ikke mulig å komme utenom på våre nyetablerte sesongplasser. Her følger retningslinjer som gjelder for disse plassene.

tegning av plan for campingenheter på nye sesongplasser Topcamp Mjøsa

a. Plassering og avstandsgrenser: 
En campingenhet er vogn + fortelt/isolert fortelt/spikertelt og eventuell terrasseplatting. Som brannforebyggende tiltak er det lovfestet at det ikke skal være mindre enn 4 meters avstand mellom campingenheter. Dette betyr at det på hver plass må være minimum 2 meter helt bygningsfri sone til alle grenser mot andre plasser. Begrepet bygning inkluderer terrasseplatting. I denne 4 meters-sonen er det tillatt å parkere én bil. Det er ikke tillatt å sove i bilen.

Campingområde med 12x12m plasser. På 12x12m plasser. 2m avstandsgrenser til alle tilstøtende plasser. Vei er branngate, men bebyggelse bør holdes minimum én meter fra plassens yttergrense.

b. Platting
Totalt areal for platting og fortelt er maksimalt 40 kvm, men vil oftest være begrenset til mindre størrelse enn dette pga avstandskrav for brannsikkerhet, dvs minst 4 meter til annen campingenhet. Som underlag/fundament for terrasse/platting er det kun løse betongheller eller tilsvarende i stein som er tillatt, ingen form for støping. Partytelt eller markise med to bein er ikke tillatt. 

c. Levegg
Det skal alltid finnes rømningsvei med åpning på minst 80 cm mellom levegg og nabovogn på én side, slik at det er mulig å gå mellom campingenhetene. Levegger skal aldri stikke utenfor egen plass.
d. Isolert fortelt kan etter avtale bygges etter gitte spesifikasjoner og reglement, dvs at alle byggverk/telt må holdes innenfor de nevnte avstandsreglene for brannvern, altså minimum 2 meter fra alle "grenser". Isolert fortelt må kunne demonteres eller flyttes på en enkel måte. Størrelse, type og plassering av spikertelt skal godkjennes av utleier. 

NB! Fastinstallasjoner i tillegg til campingvogn kan utløse krav om søknad/byggemelding til lokal Plan- og byggetat. Praksis for dette varierer fra kommune til kommune. Utleier kan som regel informere om lokale bestemmelser, men leietaker står selv 100% ansvarlig for å kartlegge alle typer forpliktelser ifht offentlige etater og sørge for at disse oppfylles. Spikertelt skal ellers tilpasses vogna og omgivelsene ellers på en best mulig måte. Utleier kan kreve enhver installasjon fjernet uten noen form for vederlag.