Nye plasser og Beach Club til Topcamp Onsakervika

Nyheter: Nye plasser og Beach Club til Topcamp Onsakervika

Nyheter fra Topcamp Onsakervika

Mye som skjer på Topcamps destinasjoner fremover, ike minst på Topcamp Onsakervika! I fjor kom en splitter ny lekeplass, i år følger flere oppgraderinger.

Nye plasser

I mai i år er vil det etter planen stå mellom 50-70 nye oppstillingsplasser for bobil og campingvogner. De nye plassene vil være plassert på motsatt side av veien for resepsjonen, som skissert i illustrasjonen (det nye området er markert med rødt)

Nye plasser på Onsakervika, oversiktsbilde

Oversiktbilde over Topcamp Onsakervika. Det nye området er market med rødt.

Beach Club Topcamp

Beach Club!

Strandkaféen på Onsakervika skal oppgraderes og bli Beach Club. Illustrasjonen under er en idéskisse.  Anerkjente The Flying Culinary Circus er med å utarbeide både konsept og meny, du kan lese litt mer om prosjektet her.
I samme slengen vil vi innrede helt ny butikk på Onsakervika, som en prototype på butikkonsept for hele Topcamp. Illustrasjonsskisse under.

Butikklokale skisse