Sesongplasser - nye priskategorier 2023

Vi i Topcamp synes selvfølgelig at alle plasser på Onsakervika er attraktive. Men vi har også innsett at det kanskje ikke er rettferdig om en plass å "bakerste rad" skal betale like mye som en på aller første rad mot vannet. Fra og med sommersesongen 2023 innføres derfor et nytt prissystem - med 4 priskategorier. Kategori-vurdering er gjort etter plassenes antatte attraktivitet ifht beliggenhet og størrelse.For noen betyr dette at prisen for neste sesong plutselig øker betydelig, mens for andre er prisjusteringen ganske udramatisk. En slik prosess er neppe mulig å gjennomføre uten at noen blir misfornøyd (Det finnes ingen som liker å betale høyere pris...), men vi håper at de som får størst prisøkning kan klare å se også at de i et perspektiv har vært heldige tidligere - og hatt en lav pris for en god plass, som nå justeres til det vi mener er et riktigere beløp.
Ved ønske om annen sesongplass; vennligst send anmodning til onsakervika@topcamp.no

 

Topcamp Onsakervika oversiktskart med fargekoder for priskategorier

Priskategorier sommersesongen 2023

kat farge pris
sommersesong 2023
plassnr
kat 1 gul kr 16.000

37-101, 192.202, 204.214, 216-226, 228-237)

kat 2 oransj kr 17.800 91, 215, 238, 239-250, 144, 146
kat 3 rød kr20.500 103-116, 122-125, 127-129, 132-135,138-140
kat 4 lilla kr 23.000 108-112, 117-121, 126, 131, 136-137, 141-143, 147

 

Om plassene i det kommende feltet 122-147

Disse plassene blir ekstra store - i utgangspunket ca 12x14 meter (= 168 kvm), men eksakt størrelse kan avvike noe fra dette pga terrenget. Alle som ble påtvunget flytting, har vært tilbudt å få plass her. Likevel er det fortsatt noen ledige plasser blant disse, for de som eventuelt ønsker å rykke nærmere stranden. Plassene i dette feltet er kategori 3 og 4, som altså gir de høyeste prisene. 
NB! Vi tar sikte på er i skrivende stund i ferd med å signere avtale med entreprenør om opparbeiding av disse plassene og sikter definitivt mot at alt skal stå ferdig til 1. mai 2023. Men det er fortsatt noeen ukjente faktorer om kan spille inn, så vi ta forbehold om at det kan være risiko for at plassene ikke er 100% klare til sesongåpning 1. mai.