Smitteverntiltak hos Topcamp

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet.

Oversikt over tiltak Topcamp gjør på våre plasser for å hindre smitte.

  • Vi har utarbeidet egne ROS analyser for å forhindre smitte på våre plasser.
  • Bruk toalett og dusj i egen vogn eller bobil.
  • Bruk bare rom i sanitæranlegg hvis du absolutt ikke kan bruke egen/ikke har egen.
  • Det er to rom åpne i sanitæranlegg - Rengjør rom etter bruk!
  • Sanitæranlegg blir rengjort minimum 3 ganger daglig, hyppigere ved behov.
  • Vi har, i samarbeid med våre leverandører, utarbeidet egne rengjøringsrutiner spesielt for å begrense smitte, i tillegg til våre eksisterende rengjøringsrutiner.
  • Lekeplasser er åpen, men husk maks 5 barn.
  • HOLD AVSTAND OG MAKS FEM PERSONER KAN SAMLES
  • GOD HÅNDHYGIENE GJELDER FORTSATT
The industry norm for campsites

Vi følger selvfølgelig nasjonale retningslinjer for smittevern samt NHO Reiseliv sin bransjenorm for campingplasser (oppdatert 17. juli 2020).