Flytting av sesongplasser

Kartet viser hele campingplassen inkludert det nye campingfeltet og det eksisterende feltet som skal endres før sesongen 2023, som altså medfører at alle som har sesongplass der må flytte bort før sesong 2023. Alle disse tilbys plass på det nye feltet. Under finner du en oversikt over hvilken plass hver enkelt fra dette feltet tilbys å flytte til.

For de som lurer på hvordan fordelingen av disse plassene har foregått, kan vi informere at det i størst mulig grad er tatt hensyn til ansiennitet og at det er flyttet hele rader fra det gamle feltet til det nye, slik at flest mulig også kan beholde sine eksisterende (forhåpentlig gode!) naboer. Det nye området er litt mer tilbaketrukket fra stranden, men ligger til gjengjeld høyere i terrenget, slik at utsynet over sjøen blir bedre. For ordens skyld: Flyttingen av sesongplassene vil være å anse som permanent, det vil i fremtiden ikke tilbys sesongplasser igjen på det gamle feltet. 

 

Oversiktskart Topcamp Onsakervika
Nåværende
plass nr
Tilbys
ny plass
130 208
131 209
132 210
133 211
134 203
135 204
136 205
137 206
138 207
139 220
Nåværende
plass nr
Tilbys
ny plass
140 221
141 222
142 223
143 225
144 226
145 224
146 215
147 216
148 217
149 218
Nåværende
plass nr
Tilbys
ny plass
150 219
151 233
152 234
153 235
154 191
155 229
156 227
157 228
158  
159 230
Nåværende
plass nr
Tilbys
ny plass
160 231
161 232
162 245
163 246
164 247
165 248
166 249
167 250
168 239
169 240
Nåværende
plass nr
Tilbys
ny plass
170 241
171 242
172 243
173 244