Vakkert fjell-landskap. Foto

Ordensregler

Når mange mennesker skal bo sammen i flere dager er det nødvendig med ordensregler. På leirskolen skal vi bo og spise sammen, - ja kort sagt leve tett innpå hverandre. Dette krever at vi gjør det beste for hverandre. Ordensreglene er laget for å ta vare på sikkerheten, trivsel og materielle verdier.

 

Reglene er:

 1. Det blir forventet at du på leirskolen vil hjelpe til med at det alltid er den beste orden på soverom, i bygningene og på leirskoleområdet. Leirskolens inventar og utstyr skal brukes med forsiktighet. Vær hensynsfull og omtenksom overfor mennesker, og dyr.

 2. Leirskoleområdet skal ikke forlates uten tillatelse.

 3. Ikke tillatt med bading i elven.

 4. Mobiltelefoner er forbudt. Elever som trenger mobiltelefon av spesielle årsaker, kan bare ha

  denne med etter avtale mellom kontaktlærer og leirskolen.

 5. Elektroniske spill, musikkspiller osv. skal du ikke ta med deg på leirskolen.

 6. Nøtter og parfyme skal ikke tas med. Dette kan være farlig for allergikere.

 7. Fotografering skal bare skje på en slik måte at de som blir tatt bilde av godkjenner at de blir

  fotografert. Det er ikke lov å legge ut bilder på nettet eller spre bilder av andre uten at de

  foresatte godkjenner dette.

 8. Hyttene er til de som bor der. Ingen besøk av andre på hyttene.

 9. Ro fra klokken 22.00 Fra 21.00 til kl. 07.00, skal du være på egen hytte, uten å forstyrre

  andre.

 10. Åpen ild forbudt. I tilfelle brann: lukk dører og vinduer. Ta ingenting med deg og gå rolig ut.

  Ute samles alle klassevis ved resepsjonsbygget.

 11. Ting som blir ødelagt på grunn av hærverk og fordi du ikke følger ordensreglene, må

  erstattes. Du er selv ansvarlig for dine ting. Du bør derfor ikke ta med deg klær og utstyr av stor verdi på leirskolen.

 

Brudd på ordensreglene kan medfører hjemsending på foreldres regning ut i fra alvorlighetsgraden.