Utendørs leirskoleundervisning. Foto

Programeksempel Høst/Vår

 

MANDAG

12.00:                            Innsjekk, informasjon, spise matpakke

14.00:                            Velkomstmøte i Stallen

14.30 - 17.30:                  Gruppe A                    Gruppe B                       Gruppe C 
                                       Orientering         Bueskyting og natursti      Livet i det gamle Ål

18.00 - 19.00:               Middag i restauranten 

19.30:                            Samling i stallen med informasjon og aktivitet 

20.30:                            Kveldsmat

21.00:                            Elevene går til hyttene 

22.00:                            Stille på rommet

 


TIRSDAG

07.45:                         Frokost i restauranten 

09.00 - 12.00:             Oppmøte - Trappa 

                                            Gruppe A                             Gruppe B                  Gruppe C 
                                     Livet i det gamle Ål                Orientering         Bueskyting og natursti

12.00 - 12.55:             Lunsj 

13.00 - 16.00:                       Gruppe A                            Gruppe B                 Gruppe C 
                                      Bueskyting og natursti           Villmarksleir            Orientering 
 

17.00 - 18.00:              Middag i restauranten 

18.00 - 19.30:              Lekeland og kiosk i aktivitetshuset 

19.30:                           Samling i aktivitetshuset (elevene og lærerene ved skolen har ansvaret)

21.00:                           Elevene går til hyttene 

22.00:                           Stille på rommet

 


ONSDAG 

Fjelltur til Nyset/ Villmarksleir ved Hesttjern 

 

08.00:                            Frokost i restauranten 

09.00 - 16.00:               Oppmøte for alle ved trappen i fjellklær og med pakket tursekk

17.00 - 18.00:               Middag

18.00 - 19.30:               Lekeland og kiosk i aktivitetshuset 

19.30 - 20.30:               Samling i aktivitetshuset (disco) 

20.45:                            Overraskelse! 

 


TORSDAG

08.30:                           Frokost 

09.30 - 10.15:              Rydding av rom 

10.15:                           Hytteinspeksjon (alle elever må vente ved hytten til inspeksjonen har vært) 

10.45:                           Avslutning i Aktivitetshuset 

12.00:                           Avreise

 


Aktiviteter kan bli endret eller forandret grunnet vær eller andre forhold