Trivsels og ordensregler

De aller, aller fleste av våre gjester er høflige, hensynsfulle og fleksible, men på en campingplass kommer man tett på andre mennesker, med forskjellige vaner og ulike preferanser. Da er det nødvendig å ha noen regler som gjelder for alle  - slik at vi unngår å være til sjenanse for hverandre og alle kan ha glade dager.

1. Ankomst

Meld ankomst i resepsjonen. Her skal oppgis navn 
og hjemstedsadresse. legitimasjon skal forevises på forlangende. Innsjekking fra kl 13.00 for camping 
og kl 15.00 i hytter.

2. Nøkkelkort

Nøkkelkort fåes ved insjekk. Kortet er personlig og 
kan ikke overdras til andre. Nøkkelkort gjelder for 
én bil pr leid plass eller boenhet. Det er ikke tillatt å bruke nøkkelkort til å åpne bommen for andre. 
Mistet kort må erstattes med kr 50.

3. Plass

Du vil få anvist en bestemt plass. Det er ikke tillatt å bytte plass uten utrykkelig tillatelse fra betjeningen. 
Ber betjeningen om at du må bytte plass underveis i oppholdet, er du forpliktet til å følge dette.

4. Bilkjøring

Bilkjøring inne på campingområdet skal begrenses 
til minst mulig. Husk å ta hensyn - det er alltid barn her. Fartsgrense ved kjøring på Topcamps område 
er maksimalt 10 km/t. Fartsgrensen gjelder også på området mellom veien og innkjøringsbommen. All bilbruk er forbudt mellom kl 24.00 og 06.00

5. Parkering

Parkering gjøres på egen plass for deg som er på camping, og på anvist plass ved hytteleie. Dags-
besøkende skal parkere utenfor campingområdet.

6. Sikkerhet

Som gjest er du forpliktet til å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el-tilkopling og andre sikkerhetsbestemmelser. Følg oppslag, informasjon 
på nettsider og betjeningens anvisninger.

7. Hensyn og nattero

Topcamp skal være et godt sted for alle. Ro, orden og hensyn skal gjelde hele døgnet. Det skal være helt 
stille i perioden kl 23-07.

8. Hensyn lek og spill

Noen typer spill og lek kan være forstyrrende og/eller farlig mellom telt, vogner og hytter. Støyende eller fartsfylt fysisk lek og spill skal derfor gjennomføres andre steder. Bruk merkede områder for ballspill.  

9. Hensyn orden og ryddighet

For alles trivsel skal hele området, også utenfor hver gjests campingenhet på leid plass, til enhver tid holdes ryddig.

10. Avfall

Avfall skal sorteres og legges på anvist sted i avfalls-
stasjon. Det er ikke tilatt å mellomlagre avfall utenfor campingenhet eller hytte.

11. Gråvann og tømmestasjon

Gråvann skal kun tømmes på anvist plass - se kart/skilt. For plasser med tilkopling for avløp skal tett slange anvendes. Latrinetømming skal kun skje på anvist plass - se kart/skilt.

12. Hensyn felles fasiliteter

Felleskjøkken, vaskeri og sanitæranlegg rengjøres grundig av vårt personell daglig, i høysesong flere ganger i døgnet. Dette hjelper deg som gjest lite om ikke også forrige gjest bidro til å holde det rent og ryddig. Takk for at forlater fasilitetene i en tilstand 
som du selv ønsker å møte dem i.

13. Grilling

Grilling skal kun skje på ordentlig grill på anvist sted. Engangsgrill er aldri tillatt. Grillkull tømmes i merket spesialbeholder ved avfallsstasjonen.

14. Elbil-lading

VIKTIG: Biler må aldri lades i campingstrømstolper eller andre stikkontakter som ikke er merket spesifikt for elbil-lading. (det er strengt forbudt ved lov - i tillegg vil sikring gå for større område). Informasjon om nær-
meste lademulighet finnes på nettside eller i resepsjon.

15. Avreise

Utsjekking senest kl 11.00 på avreisedagen. Husk å levere nøkkel/nøkkelkort i resepsjonen. God tur hjem og veldig velkommen tilbake!

Følges disse reglene, vil alle kunne kose seg på campingplassen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at gjester som ikke overholder våre ordensregler kan bli bortvist og umiddelbart må forlate campingplassen - uten krav om noen kompensasjon. Topcamp kan endre disse oppførselsreglene når som helst. Topcamp skal alltid være en arena for glade dager!