Utvidelse på Topcamp Mjøsa - 90 nye plasser

Utvidelse på Topcamp Mjøsa: 90 nye plasser til sommeren

Nyhet fra Topcamp Mjøsa

Vi har kjøpt mer areal ved Topcamp Mjøsa og utvider nå campingplassenområdet. Vi er godt igang med utbygging av ca 90 nye plasser som skal stå klare til juli 2022. De nye plassene vil få svært hyggelig utsikt over Mjøsa og danner et helt nytt område, som skissert i illustrasjonen under.

Nye plasser på Topcamp Mjøsa, oversiktsbilde

Oversiktbilde over Topcamp Onsakervika. Det nye området er market med oransje.

På sikt skal vi doble dagens antall oppstillingsplasser, og vi vil ende på tilsammen cirka 700 nye plasser.