We are environmentally certified

We take the environment seriously, and all our destinations are environmentally certified.

Read more
Girl stands upright on a SUP board with mountains in the background. Photo

Camping takes place in close contact with nature, so it is only natural that Topcamp works in harmony with nature, with ambitions for sustainability and environmental friendliness. All our destinations are certified through Green Key, an international environmental certification for accommodation establishments. As a guest at a Topcamp destination, you can be sure that we have gone to great lengths to ensure that your stay is as comfortable and enjoyable as possible, while working continuously to minimize environmental impact.

Green Key certified businesses meet strict environmental requirements in the following 14 areas: environmental management, staff involvement, guest information, water, washing and cleaning, waste, energy, food, indoor climate, outdoor area, social responsibility, environmental activities, administration, and conference.

Our purpose with environmental certification is to promote sustainable tourism and contribute to preventing climate change. Green Key aims to change practices and behavior among tourism operators, including guests, businesses, authorities, and local communities, in a sustainable direction. This is achieved by increasing awareness among both employees and guests, promoting sustainable routines and the use of technology, supporting environmentally friendly and responsible businesses, reducing energy and resource consumption.

Green Key is one of the largest global environmental certification schemes for accommodation establishments, with over 2,700 certified businesses in 56 countries. The scheme is the only environmental certification for accommodation establishments in Norway to have achieved the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Recognized award.

Dette kan du gjøre

Det er også flere ting du som gjest kan gjøre for å bidra til miljøet. For eksempel:

  • Skru av lyset når du forlater hytta.
  • Kildesorterer på miljøstasjonene våre.
  • Ikke bruk mer papir enn nødvendig når du er på sanitær eller felleskjøkkenet.
  • Drikk vann rett fra krana (dropp plastflasker).
  • Ikke la vannet renne om du ikke bruker det.
  • Ta kortere dusjer.
  • Kast minst mulig mat.
  • Ta kollektivt når mulig.

Bærekraftig turisme

Vårt formål med miljøsertifiseringen er å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer. Green Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.

Green Key er en av de største globale miljøsertifiseringsordningene for overnattingssteder med over 2700 sertifiserte bedrifter i 56 land. Ordningen er den eneste miljøsertifiseringen for overnattingssteder i Norge som har oppnådd utmerkelsen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Recognized.