Vi er miljøsertifiserte

Vi tar miljøet på alvor, og alle våre destinasjoner er miljøsertifiserte. 

Les mer
Jente står oppreist på SUP-brett med fjell i bakgrunnen. Foto

Camping foregår i nær kontakt med natur, og Topcamp er stolt av å spille på lag med naturen gjennom våre bærekraftsambisjoner, tydeliggjort ved Green Key-sertifiseringen på alle våre destinasjoner. Green Key er internasjonal miljøsertifisering for overnattingssteder. 

Som gjest på en Topcamp-destinasjon kan du være sikker på at vi har gått langt for å sikre at oppholdet ditt er så komfortabelt og hyggelig som mulig, samtidig som det jobbes kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkning.

Green Key-sertifiserte virksomheter oppfyller strenge miljøkrav innen de 14 følgende områdene: Miljøledelse, personalinvolvering, gjesteinformasjon, vann, vask og rengjøring, avfall, energi, mat, inneklima, uteområdet, samfunnsansvar, miljøaktiviteter, administrasjon og konferanse.

Dette kan du gjøre

Det er også flere ting du som gjest kan gjøre for å bidra til miljøet. For eksempel:

  • Skru av lyset når du forlater hytta.
  • Kildesorterer på miljøstasjonene våre.
  • Ikke bruk mer papir enn nødvendig når du er på sanitær eller felleskjøkkenet.
  • Drikk vann rett fra krana (dropp plastflasker).
  • Ikke la vannet renne om du ikke bruker det.
  • Ta kortere dusjer.
  • Kast minst mulig mat.
  • Ta kollektivt når mulig.

Bærekraftig turisme

Vårt formål med miljøsertifiseringen er å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer. Green Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.

Green Key er en av de største globale miljøsertifiseringsordningene for overnattingssteder med over 2700 sertifiserte bedrifter i 56 land. Ordningen er den eneste miljøsertifiseringen for overnattingssteder i Norge som har oppnådd utmerkelsen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Recognized.