Kjøpsbetingelser

Les mer

Generelt

Du må være minst 18 år for booke opphold hos oss. Er du under 18 år må du bo sammen med dine foresatte eller verge. 

Overnatting på våre destinasjoner er for midlertidig opphold, og ikke permanent. 

Vi forbeholder oss retten til å avvise deg fra destinasjonen hvis kravene ovenfor ikke er oppfylt. Du mister da retten til refusjon.

Når er reservasjonen bindende?

Det blir inngått bindende avtale når bookingen er bekreftet, uavhengig av hvilken bookingkanal. 

Bestillingsgebyr

Vi har ikke betalingsgebyr for bookinger gjort på våre nettsider eller tilhørende kanaler. 

Ved forhåndsbestilling via e-post, telefon eller i resepsjonen tiløper det et gebyr på 100 kroner, om ikke annet er avtalt.

Ankomst og avreise

Hytter og leiligheter

Disponeres fra klokken 15:00 ankomstdagen til klokken 11:00 avreisedagen. Rengjøring ved avreise, sengetøy og håndklær inngår i leieprisen.

Campingplass

Disponeres fra klokken 13:00 ankomstdagen til klokken 12:00 avreisedagen. Plassen skal forlates slik den var ved ankomst.

Endre eller avbestille booking

Dine avbestillingsrettigheter avhenger av hvilket prisalternativ du valgte ved bestilling. 

Flex

Med Flex har du mulighet å endre eller avbestille din booking fram til klokken 15:00 dagen før ankomst. Ved avbestilling vil du få refundert hele bookingsbeløpet med fradrag for administrasjonsavgift på 100 kroner, samt eventuell kostnad for bookingsavgift. Du vil få en bekreftelse på e-post på at bookingen er endret eller avbestilt. E-posten sendes til e-postadressen som ble oppgitt ved bestilling.

Avbestilling skal skje via e-post direkte til destinasjon, deretter vil vi sende deg en bekreftelse.

Best

Med Best har du ikke mulighet til å endre eller avbestille bestillingen etter at booking er bekreftet. Det gis ikke refusjon. I tilfelle avbestilling skjer før full betaling er mottatt av oss, er du forpliktet til å betale det resterende beløpet til oss i henhold til din bekreftelse.

Avbryte leieforhold

Du har ikke rett på refusjon om leieperioden har startet. 

Betaling

Vi tilbyr ulike betalingsalternativer. 

Kortbetaling

Vi tar betaling fra VISA og Mastercard. Du kan betale hele beløpet direkte ved bestilling eller velge å dele betalingen med minimum 100 kroner per måned.
Deler du betalingen betales påløpte renter fra Nets. 

Gjeldende vilkår fra Nets.  

Vipps

Du kan betale hele beløpet direkte med Vipps. 

Gjedende vilkår fra Vipps. 

Faktura

Du kan velge faktura som betalingsmiddel ved bestilling. Du kan velge mellom hel og delbetaling. Fakturering, oppfølging, renter og avgifer skjer via vår partner AfterPay. 

Gjeldende vilkår fra AfterPay. 

Hva skjer om jeg ikke betaler?

Dersom du ikke betaler i tide, vil en påminnelse bli sendt til din oppgitte e-postadresse. Dersom full betaling ikke er fullført innen purringens forfallsdato, vil bestillingen automatisk kanselleres.

Dine rettigheter

Om vi ikke tilgjengeliggjør hytten/campingplassen i lovet forfatning og ikke kan tilby et godt alternativ har du rett til å si opp leieavtalen. I slike tilfelles tilbakebetales hele leiekostnaden. Du kan alternativt påberope deg en kompensasjon i leieprisen. Feil som oppdages skal omgående informeres til gjeldende destinasjon slik at vi får en mulighet til å rette disse.

Dine forpliktelser

Du er ansvarlig for hytten/campingplassen under ditt besøk. Du skal behandle leieobjektet på en hensynsfull måte, samt følge plassens ordensregler og anvisninger. Du er selv ansvarlig for eventuelle skader på hytten/campingplassen. Du skal ikke la flere personer enn hva som er angitt i reservasjonen overnatte i hytten/campingplassen. Du er ansvarlig for at nøkler og adgangskort leveres ved avreise, om ikke vil vi belaste deg for eventuelt bytte av lås. Om ikke hytten forlates i rydding stand, vil vi belaste deg for ekstra renhold.

Opphør av avtalen

Avtalen opphører umiddelbart om:

  • Du eller noen i ditt selskap opptrer forstyrrende
  • Du eller noen i ditt selskap begår hærverk.
  • Hytten/campingplassen benyttes til annet enn ment formål

Om avtalen opphører av nevnte brudd, må du og ditt selskap forlate hytten/campingplassen. Du har ikke rett til kompasjon eller refusjon. 

Ved uenigheter

Henvend deg til gjeldende destinasjon ved eventuelle klager eller uklarheter. Din rett reduseres om du venter med å henvende deg til oss. 

Om vi ikke blir enige kan du deretter henvende deg til Konfliktrådet eller Forliksrådet i aktuell kommune og eventuelt Forbrukerrådet.

Force majeure

Verken du eller Topcamp er ansvarlig for eventuelle mangler ved oppfyllelsen av avtalen dersom det skyldes noen av unntaksgrunnene angitt nedenfor. Begrunnelsen for fritak etter denne paragrafen gjelder krig, naturkatastrofer, flom, interessekonflikt i arbeidsmarkedet, langvarige avbrudd i vann- eller energiforsyning, brann eller andre lignende større hendelser, som verken du eller vi har vært i stand til å forutse eller påvirke.

Topcamp AS er ansvarlig for utleien

Topcamp AS
Org. Nr.: 996 873 307. Ankerveien 117, 0766 Oslo

Topcamp Hallingdal AS 
Org. Nr.: 999 025 935

Topcamp Bogstad AS
Org. Nr.: 993 466 344 

Topcamp Mjøsa AS
Org. Nr.:  917 962 928 

Topcamp Sjøsanden AS
Org. Nr.: 924 427 973 

Topcamp Onsakervika AS
Org. Nr.: 923 557 741 

Topcamp Mosjøen AS
Org. Nr.: 963 671 539 

Topcamp Havblikk AS
Org. Nr.: 979 340 427

Topcamp Rustberg AS
Org. Nr.: 927 718 472 

Topcamp Bie AS
Org. Nr.: 930 318 558