Mål for undervisningen

Les mer
To sykler står parker i en skog med strand i bakgrunnen. Foto

Overordnet mål for opplæringen

Sjøsanden Leirskole ønsker å bidra til ekte og gode minner for ungdom, gjennom fine opplevelser og aktiviteter som bidrar til læring, mestring og erfaringer i samordning med mål i Kunnskapsløftet og læreplaner.

Aktiviteter

Aktivitetene vil variere med årstid, men her er noen eksempler på aktiviteter fordelt på sesong:

Vår og høst
Hos oss lærer elevene sikkerhet og glede ved aktiviteter både på og nær vannet, samt i skogen. Programmet inkluderer undervisning i kart og kompass, førstehjelp og selvberging, med særlig vekt på etisk og bærekraftig bruk av naturressurser. Eksempler på aktiviteter i undervisningen er padling, livredning, sykling, orientering, skogsturer og matlaging i naturen.

Evaluering av læringsutbytte

Undervisningen underveis vil inneholde elementer av praktiske oppgaver og uhøytidelige konkurranser. Her settes ingen karakterer, men elevene vil være i dialog med leirskoleinstruktørene og få tilbakemeldinger underveis. Vi vil ha en muntlig evaluering med elevene ved avreise. Dette gjør vi både for å bevisstgjøre elevene på egen kunnskapsutvikling og mestring, samtidig som vi vil sette pris på informasjonen vi kan få og nyttiggjøre den til å videre utvikling og optimalisering av vårt leirskoleopplegg.

En stor del av leirskoleoppholdet er at elevene skal utvikle selvstendighet, og lære å stå på egne ben i sosiale sammenhenger med sine medelever. Et leirskoleopphold kan således representere mer enn ordinær undervisning og kan for mange elever fungere som et steg mot å bli et mer modent, samarbeidsvillig og selvstendig menneske.

Aktivitetsmuligheter utenfor det pedagogiske opplegget

Det vil legges til rette for elevmedvirkning både i undervisningstid og på fritiden. På Sjøsanden Leirskole skal ikke elevene være passive mottakere av informasjon, men utvikle kunnskap ved deltakelse, engasjement og mestring. Elevene vil få anledning til å tilrettelegge for fellesaktiviteter, for felles mestring fremfor konkurranse. Utfordringer skal være på riktig nivå og det skal tilstrebes at mestring oppnås.

Elevene kan velge mellom flere aktiviteter på fritiden, som terrengsykling, sandvolleyball, frisbeegolf, natursti, terrengløping, orientering, fiske, og ulike vannaktiviteter som kajakk, padling, båt, svømming og snorkling. Utstyr for disse aktivitetene er tilgjengelig for utlån. 

Felles samlinger vil bli tilrettelagt i Sjøsanden Bistro, samt har vi flere oppholdsrom og store utearealer som kan benyttes for sosialisering, lek og aktivitet.