Informasjon

Les mer
Oversikt over campingplassen og alle bygningene på Topcamp Hallingdal, rett ved Hallingdalselva og med skoger og åser rundt. Foto

Topcamp Hallingdal er en internasjonalt anerkjent feriepark, med 5 stjerner fra NHO Reiseliv, Fortreffelighetssertifikat fra Tripadvisor og ECG Spitzerplatz. Våre moderne designhytter har komfort som ikke står tilbake for noe. Det er 2-4 soverom i hver hytte, eget kjøkken med spisebord og stue, samt baderom med toalett og dusj. I hovedbygget er den flotte restauranten vår, Bergtatt Bistro, hvor vi spiser frokost og middag.

Ordensregler

På leirskolen skal vi bo sammen, spise sammen og leve tett på hverandre. Dette krever at vi gjør det beste for hverandre og tar hensyn. Derfor er det nødvendig med ordensregler.

Reglene er laget for å ta vare på sikkerhet, trivsel og materielle verdier.

Brudd kan medføre hjemsending på foreldres regning, basert på regelbruddets alvorlighetsgrad.

 • Det blir forventet at du på leirskolen vil hjelpe til med at det alltid er den beste orden på soverom, i bygningene og på leirskoleområdet. Leirskolens inventar og utstyr skal brukes med forsiktighet. Vær hensynsfull og omtenksom overfor mennesker og dyr.
 • Leirskoleområdet skal ikke forlates uten tillatelse.
 • Det er ikke tillatt med bading i elven.
 • Mobiltelefoner er forbudt. Elever som trenger mobiltelefon av spesielle årsaker kan kun bruke denne etter avtale mellom kontaktlærer og leirskolen.
 • Elektroniske spill, musikkspiller og så videre, skal du ikke ta med deg på leirskolen.
 • Nøtter og parfyme skal ikke tas med. Dette kan være farlig for allergikere.
 • Fotografering skal bare skje på en slik måte at de som blir tatt bilde av godkjenner at de blir fotografert. Det er ikke lov å legge ut bilder på nettet eller spre bilder av andre uten at de foresatte godkjenner dette.
 • Hyttene er til de som bor der. Det er ikke lov med besøk av andre på hyttene.
 • Det skal være ro fra klokken 22.00.
 • Fra 21.00 til kl. 07.00 skal du være på egen hytte, uten å forstyrre andre.
 • Åpen ild er forbudt. I tilfelle brann skal dører og vinduer lukkes. Ta ingenting med deg og gå rolig ut. Ute samles alle klassevis ved resepsjonsbygget.
 • Ting som blir ødelagt på grunn av hærverk, eller fordi ordensreglene ikke blir fulgt, må erstattes. Du er selv ansvarlig for dine ting. Du bør derfor ikke ta med deg klær og utstyr av stor verdi på leirskolen.

Spesielle behov

Mathensyn og allergikere

Elever med allergier skal skrives opp på «diettliste», som leveres til vertskap minimum 14 dager før ankomst. Dette gjelder også for elever med spesielle dietter ved for eksempel religion. Leirskolen tar hensyn til diettmat og religionsbetinget mat ved matlaging. Det er viktig for oss at elevene har et eierskap til sin diett eller allergi. Vi er avhengig av at elevene må spørre oss som jobber på leirskolen, dersom de skulle være usikre.

Medisinering

Klasselærer/medfølgende leder må være ansvarlig for oppfølging av medisinering elever eventuelt måtte ha. Leirskolen har ikke kompetanse eller ansvar for at elever får riktig medisin til riktig tid. Et lite lommeapotek med plaster, Paracet m.m. er lurt å ha med.

Sengevætere

Barn som er sengevætere i større eller mindre grad, må ha med plastlaken. Klasselærer må få beskjed om eventuelle sengevætere. Vår erfaring er at det ikke er noe stort problem på leirskolen og det bør ikke hindre eleven i å reise. Vi har vaskemaskin til bruk for elevene ved behov. Nytt sengetøy og plastlaken får eleven ved å henvende seg til sin lærer/klassekontakt.