Våre trivselsregler

For at alle skal trives hos oss har vi noen regler våre gjester må forholde seg til.

Les mer

1. Ankomst

Meld din ankomst i resepsjonen. Oppgi navn og hjemstedsadresse sammen med legitimasjon.

2. Nøkkelkort

Nøkkelkortet du får ved innskjekk er personlig og kan ikke overdras til andre. Nøkkelkort gjelder for én bil per leid plass eller boenhet. Du kan ikke bruke nøkkelkort til å åpne bommen for andre. Mistet kort må erstattes med kr 50.

3. Plass

Du får anvist en bestemt plass ved innsjekk. Du kan ikke bytte plass uten tillatelse fra resepsjonen. Ber vi deg om å bytte plass under oppholdet, er du forpliktet til å følge dette.

4. Bilkjøring

Bilkjøring inne på campingområdet skal begrenses til helt nødvendig kjøring. Husk å ta hensyn - det er alltid barn her. Fartsgrense ved kjøring på Topcamps område er 10 km/t. Fartsgrensen gjelder også på området mellom veien og innkjøringsbommen.

5. Parkering

Parkering gjøres på egen plass for deg som er på camping, og på anvist plass ved hytteleie. Dagsbesøkende skal parkere utenfor campingområdet.

6. Sikkerhet

Som gjest hos oss er du forpliktet til å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el-tilkopling og andre sikkerhetsbestemmelser. Følg oppslag, informasjon på nettsider og betjeningens anvisninger.

7. Hensyn og nattero

Ro, orden og hensyn til andre gjester gjelder hele døgnet. Det skal være helt stille i mellom klokken 23:00 og 07:00.

8. Hensyn under lek og spill

Noen typer spill og lek kan være forstyrrende og/eller farlig mellom telt, vogner og hytter. Støyende eller fartsfylt fysisk lek og spill skal derfor gjennomføres andre steder. Bruk merkede områder for ballspill.

9. Hensyn orden og ryddighet

Sørg for å alltid rydde opp etter deg. Din plass, samt området rundt, skal til enhver tid holdes ryddig. 

10. Avfall

Avfall skal sorteres og legges på anvist sted i avfallsstasjon. Det er ikke tilatt å mellomlagre avfall utenfor camping- eller boenhet.

11. Gråvann og tømmestasjon


Gråvann skal kun tømmes på anvist plass. For plasser med tilkopling for avløp skal tett slange anvendes. Latrinetømming skal kun skje på anvist plass.

12. Hensyn felles fasiliteter

Felleskjøkken, vaskeri og sanitæranlegg rengjøres grundig av vårt personell daglig, i høysesong flere ganger i døgnet. Takk for at forlater fasilitetene i en tilstand som du selv ønsker å møte dem i.

13. Grilling

Grilling skal foregå på brannsikkert underlag. Grillen skal aldri settes rett på bakken, sørg for at den er 10 til 15 cm over bakken. Tømming av kull tømmes i spesialbeholdere ved avfallsstasjonene.

14. Elbil-lading

Skal kun foregå på anviste plasser. 

15. Avreise

Ved avreise leverer du nøkkel/nøkkelkort i resepsjonen. God tur hjem og velkommen tilbake!

Gjester som ikke overholder trivselsreglene, kan bortvises og må da umiddelbart forlate campingplassen uten krav for kompensasjon. Topcamp kan når som helst endre trivselssreglene.