Mål for undervisningen

Les mer
Leirskolelærer viser elever som sitter i en halvsirkel hvordan man lager bål. Foto

Overordnet mål for opplæringen

Hallingdal Leirskole ønsker å bidra til ekte og gode minner for ungdom, gjennom fine opplevelser og aktiviteter som bidrar til læring, mestring og erfaringer i samordning med mål i Kunnskapsløftet og læreplaner.

Aktiviteter

Aktivitetene vil variere med årstid, men her er noen eksempler på aktiviteter fordelt på sesong:

Vår og høst
Friluftsliv, bålkurs, orientering med kart og kompass, stangfiske, fisking med garn, tilbered din egen fisk, diskotek, regler for bålbrenning, førstehjelp, teambuilding, bueskyting, pionering, klatrepark, fjelltur i høgfjellet med innlagt stopp på gamle stølsvoller (på truger deler av sesongen), historiefortelling (lokalhistorier), ansvar for egen hytte, lekeland, natursti, tilberedning av ulik bålmat og omvisning på Ål Bygdamuseum, hvor elevene får oppleve å være barn for 100-150 år siden.

Vinter
Skitur på fjellet som kan tilpasses utfra nivå, i tillegg til leirskolens egen opplyste skiløype på leirskoleområdet. Skileik og skiteknikk. Enkle tips for å bevege seg trygt på fjellet, hvordan kle seg etter forholdene, bålkurs, teambuilding, diskotek og lage egen turkake. Vi kan også tilby en dag i alpinbakken i samarbeid med Ål skisenter, men det må da leies utstyr hvis ikke elevene har dette selv (vi dekker heiskort). Én dag med skiskyting på Liatoppen skisenter er også et alternativ.

Evaluering av læringsutbytte

Undervisningen underveis vil inneholde elementer av praktiske oppgaver og uhøytidelige konkurranser. Her settes ingen karakterer, men elevene vil være i dialog med leirskoleinstruktørene og få tilbakemeldinger underveis. Vi vil ha en muntlig evaluering med elevene ved avreise. Dette gjør vi både for å bevisstgjøre elevene på egen kunnskapsutvikling og mestring, samtidig som vi vil sette pris på informasjonen vi kan få og nyttiggjøre den til å videre utvikling og optimalisering av vårt leirskoleopplegg.

En stor del av leirskoleoppholdet er at elevene skal utvikle selvstendighet, og lære å stå på egne ben i sosiale sammenhenger med sine medelever. Et leirskoleopphold kan således representere mer enn ordinær undervisning og kan for mange elever fungere som et steg mot å bli et mer modent, samarbeidsvillig og selvstendig menneske.

Aktivitetsmuligheter utenfor det pedagogiske opplegget

Det vil legges til rette for elevmedvirkning både i undervisningstid og på fritiden. På Hallingdal Leirskole skal ikke elevene være passive mottakere av informasjon, men utvikle kunnskap ved deltakelse, engasjement og mestring. Elevene vil få anledning til å tilrettelegge for fellesaktiviteter, for felles mestring fremfor konkurranse. Utfordringer skal være på riktig nivå og det skal tilstrebes at mestring oppnås.

Elevene kan velge mellom flere aktiviteter på fritiden, som fotball, volleyball, eventyrgolf, interaktive lekeapparat og fotballvegg, underholdningspåfunn, quiz, lekeland og hoppepute.

Felles samlinger vil bli tilrettelagt i Bergtatt Bistro eller Stallen – mindre gruppearbeid og samlinger vil ha gode arenaer ved spisebord i hyttene.